Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Prin accesarea și navigarea pe site-ul www.glowskin.ro, se acceptă în totalitate termenii şi condiţiile expuse mai jos. Utilizatorii site-lui vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile utilizării site-ului pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

 

Modificări în site

Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, noile prevederi fiind aplicabile de la momentul afişării formei revizuite pe site. Excepție fac programările care sunt în curs de executare, ce se vor finaliza în condiţiile aplicabile la momentul confirmării programării.

 

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Conţinutul incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conţinut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect.

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi / sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Societate, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Societăţii asupra Conţinutului decât cu acordul scris expres al Societăţii.

Utilizatorul poate copia, transfera şi / sau utiliza elemente ce intră în cuprinsul Conţinutului numai în scopuri personale, numai în cazul în care acest demers nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 

Procedura de programare online

Pacientul poate efectua programări pe site, prin completarea formularului online din secțiunile dedicate acestuia. Completarea formularului în lipsa primirii confirmării de către echipa Glow Skin nu atrage după sine înregistrarea valabilă a unei programări, implicit nici obligaţia corelativă a Societăţii de a presta un Serviciu pentru Pacient.

Prin finalizarea programării, Pacientul consimte că toate datele furnizate de acesta, astfel cum sunt indicate în formularul de comandă furnizat, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării programării.

 

Prin lansarea programării, Pacientul consimte că Societatea poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Societate pe coordonatele furnizate de Pacient, în orice situație în care este necesară contactarea acestuia.

 

Legea aplicabilă

Prezentul Document precum şi toate raporturile care vor exista între Societate şi Pacient cu privire la Serviciile executate prin intermediul Site-lui sunt supuse legii române.